Myyjälle oikea palkka

Usein myyntityössä optimoidaan käteen jäävä tulo niin, että ensin maksetaan kilometrikorvaukset ja päivärahat. Jäljelle jäävä osuus maksetaan varsinaisena palkkana. Kotopalveluilla myyjälle maksetaan palkka palkkana, eikä kulukorvauksina.

Ajattelemme, että työntekijästä on pidettävä huolta.  Siksi maksamme myyjälle reilusti kuukausipalkan oikeana palkkana. Näin myyjälle kertyy kunnolla eläkettä ja vaikkapa sairastapauksissa korvaus on riittävä.

Valitsemamme malli on yritykselle kalliimpi verrattuna kulukorvausten maksimoinnista lähtevään ajatteluun. Mielestämme oikean palkan maksaminen on kestävä ja vastuullinen tapa toimia.

Myyjillämme palkan rakenne on sellainen, että maksamme kuukausipalkan ja luotamme myyjän myyvän riittävästi. Peruspalkka on siis reilu ja hyvästä onnistumisesta saa hiukan lisää. Järjestys on toisenlainen kuin myyntityössä yleensä. Monissa yrityksissä on malli, jossa on matala pohjapalkka tai ei pohjapalkkaa ollenkaan. Palkkauksen ideana on, että vain kaupasta saa rahaa.

Meidän valitsemassa mallissa myyjällä ei ole pakkomyynnin painetta, ja siten rakenne suojelee väärältä myymisen tavalta. Tavoitteenamme on, että asiakas saa aina hänelle parhaan ratkaisun niin, ettei myyjän omat tavoitteet aja asiakkaan edun edelle.

Mikko Juvonen
mikko.juvonen@kaske.fi
040 726 1242