Kumppanuus laadun takeena

Rakennusalan huono maine osaltaan johtuu siitä, että tuotannon työ on pilkottu aliurakointiketjuille. Epäselvyyksiä ja kiistan aiheita on erityisesti työvaiheiden liittymäkohdissa. Vastuu laadusta ei tunnu kuuluvan juuri kenellekään, ja tehdään sitä mitä halvimmalla saadaan.

Toinen ongelma onkin se, että halpa hinta on aliurakkaa ostavan pääurakoitsijan tavoitteena. Iso toimija käyttää neuvotteluvoimaansa ja pakottaa aliurakoitsijan tuottamaan työtä hinnalla, joka ei ole kestävä.

Onko sitten mahdollista toimia toisin? Kumppanuuteen pohjautuvassa mallissa lähdetään siitä, että ei ole merkitystä sillä, onko työtä suorittava työntekijän asemassa vai tuottaako hän palvelun oman yrityksensä kautta. Ihmistä on aina kohdeltava kunnioittavasti ja tuotannon henkilöille on luotava olosuhteet, joissa työn tekeminen on mielekästä.

Tämä tarkoittaa, että työtä oman yrityksensä lukuun tuottava ei ole aliurakoitsija vaan hän on kumppani. Kumppanuussuhde on vastavuoroista kehittymistä, oppimista ja asiakkaan palvelemista yhdessä. Kumppanuus ei ole sitä, että työtä suorittavia kilpailutetaan keskenään ja työn saa se, joka homman halvimmalla tekee. Kumppanuus on sitä, että työt suoritetaan yhdessä reiluksi neuvotellulla hintatasolla.

Reilu kumppanuus takaa asiakkaalle oikean hinnan ja kestävän laadun.

Mikko Juvonen
mikko.juvonen@kaske.fi
040 726 1242